Македонија Црна хроника Култура Живот Спорт Свет Скопје Здравје и убавина АВТОМОБИЛИ
Архива
БАРАЈ:
ОД
ДО

16.02.2017, 13:00

"КО­ГА ДЕ­НОТ НЕ­МА­ШЕ ИМЕ" ПРЕТ­СТА­ВЕН НА БЕР­ЛИ­НА­ЛЕ

Те­о­на: За­гу­ба­та на не­ви­ни жи­во­ти ме до­не­се до овој филм

Прек­си­но­ќа, во прог­ра­ма­та "Па­но­ра­ма", пос­ве­те­на на ав­тор­ски филм, на прес­тиж­ни­от 69.Бер­лин­ски филм­ски фес­ти­вал се одр­жа пре­ми­ер­на­та про­ек­ци­ја на но­ви­от филм на Те­о­на Стру­гар - Ми­тев­ска "Ко­га де­нот не­ма­ше име", во про­дук­ци­ја на "Сес­три и брат Ми­тев­ски".

Те­о­на, со про­ду­цен­тка­та Ла­би­на и со дел од ак­тер­ска­та еки­па од мла­ди мом­чи­ња, на­тур­шчи­ци, прет­плад­не­то одр­жаа прес-кон­фе­рен­ци­ја на ко­ја, ка­ко што пре­не­су­ва МИА, рек­ле де­ка фил­мот се од­не­су­ва на оп­штес­тве­ни­те про­це­си во Ма­ке-до­ни­ја, и оти са­ми­от филм бил ри­зик, "по­ра­ди опас­нос­та со не­го до­пол­ни­тел­но да се по­де­ли ма­ке­дон­ска­та јав­ност, ко­ја што сè уш­те има сил­ни емо­ции за еден од нај­кр­ва-ви­те нас­та­ни во по­но­ва­та ма­ке­дон­ска ис­то­ри­ја".
Со ог­лед на тоа што фил­мот е ин­спи­ри­ран од тра­гич­ни­от нас­тан кај Смил­ков­ско­то Езе­ро, Ла­би­на до­пол­ни­ла: "Те­о­на ми ре­че де­ка не е за­ин­те­ре­си­ра­на за до­ку­мен­та­рен филм, не ка­ко за при­каз­на за се­мејс­тва­та, не ка­ко прав­да во смис­ла да­ли Ма­ке­дон­ци или Ал­бан­ци ги уби­ле де­ца­та, ту­ку е за­ин­те­ре­си­ра­на за за­гу­ба­та на не­ви­ни­те мла­ди жи­во­ти".За неј­зи­на­та сес­тра Те­о­на, мрач­ни­те нас­та­ни на Ве­ли­чет­вр­ток на Смил­ков­ско­то Езе-ро би­ле шок: "Се раз­би­ра де­ка бев шо­ки­ра­на, но пред сè, бев по­го­де­на од таа иде­ја за за­гу­ба на не­ви­ни жи­во­ти. Што зна­чи тоа, ка­ко дој­дов­ме до­та­му, зош­то се слу­чи тоа? Тоа бе­ше пре­ки­ну­вач да ко­пам под­ла­бо­ко. Тоа бе­ше прет­текст да ко­пам под­ла­бо­ко во оп­штес­тво­то и на­ши­от од­нос кон на­силс­тво­то".
За на­силс­тво­то око­лу нас на пре­сот го­во­ре­ле и мла­ди­от му­зи­чар и ак­тер Иван Вр­тев - Шоп­тра­ја­нов, ак­те­ри­те Ха­нис Ба­га­шен и Ле­он Рис­тов, ка­ко и сце­на­рис­тка­та Ел­ма Та-та­ра­гиќ.
Фил­мот е коп­ро­дук­ци­ја со Бел­ги­ја и со Сло­ве­ни­ја, и е под­др­жан од Еу­ри­маж. (К.Р.


Текстот е прочитан 1784 пати.
#
Викенд со Кјубрик, шпански и француски филмови
Танцот ми дозволува да останам своја
Ретро-комбе го рекламира "Малиот гангстер"
РОМАН НА ГОДИНАТА: Врачена наградата на писателот Давор Стојановски
Бајка со магионичарски ефекти
Создавај уметност и продавај ја
Со Пикасо во ЕУ
Скопје во 3Д филм со "Танц фест"
Милчо Манчевски со Медлин Олбрајт и со директорите на УНЕСКО, „Кенеди“ и „Гугенхајм“ на културен самит во Абу Даби
Скопје танцува во 3Д (Фото)

Електронско издание на Вест

Кликни за претплата

56-ти ден „За заедничка Македонија“: Да ја зачуваме нашата земја, во име на заветот на нашите предци (ФОТО)
Веќе 56 дена како граѓаните на Македонија го изразуваат својот револт пора...
Принцезата од Тајланд во посета на Македонија (Фото)
Принцезата од Тајланд, Маха Чакри Сириндорн, на покана на сопругата на пре...
ИЗЛОГ
Брод
Пишува Лејла САБИТ - Има најубав поглед на свет......

Во Франкфурт ќе се појави шестата генерација на "поло"
Септемврискиот Саем на автомобили во Франкфурт ќе му послужи на "Фолскваге...
"Пежо" ја одбележа титулата во женското рели со "208 блек едишн"
Одбележувајќи го освојувањето на титулата во ФИА рели шампионатот за жени,...

ОТВОРЕНО ЗА АУТИЗМОТ

 
    

Потпечени палачинки
Приготвување: пржените палачинки наредете ги во тавче. Ситно исечкајте ја ...
Site Meter